Proboszczowie:

  • Ks. Wojciech Martyniak (1959)
  • Ks. Zdzisław Kowalczuk (05. 07. 1959)
  • Ks. Marian Winkiel (14. 06. 1975) 
  • Ks. Adam Staruszek (08. 02. 1985)
  • Ks. Kazimierz Pustułka ( 30. 06. 1987)
  • Ks. Andrzej Pomietło (26. 06 1991) 
  • Ks. Dariusz Glama (20. 08. 1996)
  • Ks. Jacek Grzelak  (01.08.2016)