Cmentarz komunalny

w Drzonowie
Cmentarz przykościelny

w Leśniowie Wielkim (nieczynny)
Cmentarz komunalny

w Leśniowie Wielkim