Potrzebne dokumenty do zgłoszenia pogrzebu:

  • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego;
  • poświadczenie przyjęcia przed śmiercią przez osobę zmarłą sakramentów (jeżeli takie posiadamy);


Przepisy kościelne wymagają zezwolenia na pogrzeb w przypadku:
  • jeśli zmarły ma zostać pochowany poza swoją parafią  (zezwolenie od proboszcza z parafii, do której przynależy);
  • jeśli zmarły mieszkał poza parafią, na terenie której ma zostać pochowany (zezwolenie od proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego).