Potrzebne dokumenty przy zgłoszeniu do chrztu św.:
  • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
  • Dane rodziców i chrzestnych;
  • Świadectwo kwalifikacyjne od proboszcza miejsca zamieszkania, jeżeli chrzestni pochodzą z innej parafii;
  • Zgoda na sakrament chrztu od proboszcza miejsca zamieszkania, jeżeli rodzice dziecka zamieszkują na terenie innej parafii i chcą, by chrzest odbył się na terenie parafii w Leśniowie Wielkim.