Potrzebne dokumenty do spisania protokołu przedślubnego: 

  • dowody osobiste;
  • aktualne metryki Chrztu Św. stwierdzające stan wolny (ważna jest 6 miesięcy);
  • świadectwo Sakramentu Bierzmowania, o ile nie ma adnotacji w metryce chrztu;
  • ostatnie świadectwo z religii;
  • zaświadczenie o ukończeniu Kursu Przedmałżeńskiego;
  • dane świadków ślubu, którymi mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie;
  • zaświadczenie kierownika miejscowego USC, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa konkordatowego. Dokument z USC wymagany jest przy zawieraniu ślubów konkordatowych, tzn. małżeństw kościelnych ze skutkiem cywilnym i ważny jest 6 miesięcy od daty wystawienia.