Potrzebne Dokumenty: 

  • metryka Chrztu Św. w przypadku gdy sakrament był udzielony poza parafią.