Grobowiec w Łagowie podczas prac antropologa - [24.09.2007]