Prace porządkowe w podziemnej krypcie

w kościele parafialnym w Leśniowie Wielkim [2015]